Home Vijesti Prodaje se pokretna i nepokretna imovina stečajnog dužnika PS ”Vitezit” d.o.o Vitez

Prodaje se pokretna i nepokretna imovina stečajnog dužnika PS ”Vitezit” d.o.o Vitez

132
0
SHARE

Sjednica će se održati dan 14.10.2020. godine (srijeda) sa početkom  u 10 sati u  sali Općinskog vijeća Vitez.

Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

  1. usvajanje zapisnika o radu  23.sjednice Općinskog vijeća održane  4.6.2020.godine;
  2. odgovori na vijećnička pitanja;
  3. vijećnička pitanja.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI  RED

1.Prijedlog odluke o izmjeni odluke o kreditnom zaduženju općine Vitez;
2.Izvješće o izvršenju proračuna općine Vitez za period od 01.01.-30.06.2020. godine;
3.Program rada JU Radio Vitez za 2020. godinu;
4.Izvješće o radu Općinskoga načelnika i općinskih službi za upravu za 2019.godinu;
5.Izvješće o stanju rješavanja  upravnih predmeta u upravnom postupku općinskih službi za
2019. godinu;
6. Informacija o rezultatima poslovanja gospodarskih subjekata na području općine Vitez po
završnim računima za 2019. godinu;
7.Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskoga vijeća-(polugodišnja-2020.g);
8.Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstava za sport iz proračuna općine Vitez;
9.Prijedlog odluke o izmjeni odluke o pečatu općine Vitez;
10.Izvješće o radu za 2019.godinu J.U. Dom zdravlja Vitez;
11. Izvješće o radu Vatrogasnih društava za 2019. godinu;
12. Izvješće o radu za 2019. godinu J.U. Gradska knjižnica “Vitez”;
13. Izvješće o radu OJP Vitez za općine Vitez i Busovača za 2019.godinu;
14. Izvješće o radu J.U. Centar za socijalni rad “Vitez” za 2019.godinu;
15.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Skupštine JSP ”Vitez-stan” d.o.o. Vitez
(Program rada za 2020.g.);

16.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Skupštine JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez
(Program  rada za 2020.g.);
17.Prijedlog odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevnog zemljišta;
18.Prijedlog odluke o prijenosu na upravljanje  i korištenje   novoizgrađenih  vodovodnih
mreža za naselja Bukve, Kruščica i Lupac;
19. Prijedlog odluke o izmjeni Regulacionog plana Vitez Centar 1 (Kesten).

LEAVE A REPLY